Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 19 gości

Zakłady

Badania Rozwojowe - Oferta Komercyjna

Prowadzimy badania nad bezpieczeństwem ruchu jednostek morskich i śródlądowych, bezpieczeństwem konstrukcji off-shore i on-shore, oraz inne,  na akwenach otwartych i ograniczonych z użyciem najnowszych technologii (symulatory, narzędzia rzeczywiste, itp). Ogólna oferta możliwych do wykonania  badań w zakresie Inżynierii Ruchu Morskiego obejmuje:

 • Wspomaganie procesu projektowania portów, nabrzeży, przystani,
 • Zmiany w istniejących portach,
 • Projektowanie nabrzeży specjalistycznych i ich wyposażenia,
 • Dobór torów podejściowych, obrotnic, nabrzeży i innych,
 • Analizy warunków dynamicznych (wiatr, falowanie prąd) i ich oddziaływania na konstrukcje hydrotechniczne i statki
 • Probabilistyczne modelowanie zachowania jednostek morskich
 • Analizy ryzyka systemów morskich
 • Zarządzanie ryzykiem - opracowanie systemów i wdrożenie ich działania

Nasze Doświadczenie:

Wykonaliśmy ponad 200 prac naukowo-badawczych, z których większa część zakończyła się konkretnymi wdrożeniami. Ostatnimi osiągnięciami Instytutu są prace związane z rozwijaniem i zastosowaniem praktycznym metod szacowania ryzyka nawigacyjnego. Lista wybranych prac n-b wdrożonych w praktyce- LINK.

Wykorzystujemy nasze narzędzi autorskie - w tym unikalne w świecie symulatory oraz najnowsze rozwiązania techniczne.

Szczegółowa oferta:

Szczegółowe informacje o prowadzonych badaniach naukowych obejmujące zakres bezpieczeństwa nawigacji:

 • szacowanie i zarządzanie ryzykiem systemów morskich na akwenach ograniczonych;
 • modelowanie, optymalizacja i zarządzanie bezpieczeństwem systemów ruchu statków na akwenach ograniczonych;
 • wieloaspektowe określanie optymalnych parametrów akwenów ograniczonych (basenów portowych, torów wodnych obrotnic itp.);
 • wybór najlepszych rozwiązań wejścia do portu statków z punktu widzenia bezpieczeństwa nawigacji (kształt falochronów oraz ich lokalizacja);
 • określanie rozkładów prędkości strumieni zaśrubowych przy dnie z wykorzystaniem metod symulacji ruchu statków oraz wykorzystanie ich jako budowy wytycznych dla zabezpieczenia dna;
 • określanie bezpieczeństwa podwodnych rurociągów oraz kabli w aspekcie możliwości uszkodzenia przez kotwiczące lub poławiające statki;
 • analiza efektywności ekonomicznej systemów inżynierii ruchu morskiego;
 • określanie bezpieczeństwa mostów pod kątem możliwego zderzenia z przechodzącymi pod nimi statkami oraz wytyczne do ich zabezpieczenia;
 • modelowanie bezpieczeństwa ruchu statków od kątem wejść na mieliznę lub kolizji na akwenach ograniczonych przybrzeżnych za pomocą metody Monte Carlo;
 • określanie przepustowości dróg wodnych i bezpieczeństwa skrzyżowań z przeprawami promowymi;
 • modelowanie parametrów ruchu jednostek w oparciu o rzeczywiste badania (RTK - GPS oraz nawigacja inercyjna)
 • określanie bezpieczeństwa konstrukcji pełnomorskich takich, jak: wieże wiertnicze, turbiny elektrowni wiatrowych itp. w aspekcie możliwości kolizji z przechodzącymi w pobliżu statkami;

 

Wdrożenia

Wdrożenia obejmujące rozwiązania techniczne w zakresie nawigacji obejmujące najnowsze tendencje rozwojowe. Możemy zaprojektować i stworzyć dowolny system o parametrach  wymaganych przez użytkownika:

 • budowa systemów zwiększających bezpieczeństwo nawigacji takich jak pilotowe systemy nawigacyjne (PNS)
 • aplikacje wykorzystujące mapy elektroniczne, predykcję pozycji położenia statku, systemy pozycjonujące oraz prezentacja statku jako obszaru wodnicowego;
 • aplikacje oparte na interfejsach web (www), API (windows) czy Linux.
 • aplikacje wysokowydajnych interfejsów rozproszonych
 • dedykowane systemy AIS w tym AIS-web
 • morskie systemy GIS do monitorowania ruchu statków oparte o technologie GPS, GSM oraz AIS;
 • budowa systemów antykolizyjnych na akwenach ograniczonych;
 • metody GPS, DGPS i RTK do precyzyjnego badania manewrów statków rzeczywistych w portach, kanałach i na wodach otwartych oraz określania parametrów manewrowych statków;
 • geodezyjne pomiarowe metody optoelektroniczne do określania położenia statków na drogach wodnych;
 • metody fotogrametrii bliskiego zasięgu do określania parametrów ruchu statków.

   Zapraszamy do współpracy.

   więcej informacji udziela sekretariat IRM