Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 56 gości

Zakłady

http://www.golng.eu/new/images/logo.png


Projekt pn. "Go LNG - Value chain for clean shipping, green ports and Blue growth in Baltic Sea Region" jest współfinansowany przez INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Go LNG, czyli rozwój technologii i promocja niebieskiego paliwa...

Pomimo wprowadzenia na Morzu Bałtyckim w 2015 roku obszaru kontrolowanej emisji siarki (SECA) w dalszym ciągu wąskim gardłem utrudniającym szerszy rozwój rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest niewielka jego dostępność oraz wysoka cena. Braki w infrastrukturze zaopatrującej w LNG powodują, że popyt na to paliwo jest niewielki, co z kolei wpływa na cenę LNG. Jest ona dość wysoka, ponieważ koszty inwestycji instalacji bunkrujących przerzucane są na niewielką liczbę użytkowników końcowych. Koszty te mogą stanowić do 50% ceny tego paliwa. Obecnie na świecie pływa 50 statków zasilanych LNG, a kolejne 55 jest zakontraktowanych. Zakładany jest wzrost tej liczby do 100 w 2018 i do 1000 w 2020 roku. Pewne perturbacje może spowodować spadek ceny ropy naftowej, który powoduje zmniejszenie atrakcyjności paliwa LNG i zepchnięcie rozwiązań związanych z ochroną środowiska na dalsze miejsce.
Dlatego głównym celem projektu Go LNG jest zlikwidowanie przeszkód, które blokują rozwój technologii LNG na obszarze Morza Bałtyckiego poprzez:
  • zmniejszenie ceny i zwiększenie dostępności LNG: Rozwijanie popytu i dostępności w głównej mierze zależy od liczby użytkowników końcowych. Realizatorzy projektu koncentrować się będą na promocji rozwiązań LNG i jednocześnie poszukiwaniach nowych ich odbiorców. Rosnąca liczba użytkowników wpłynie również na jednostkową cenę paliwa, ponieważ nowi użytkownicy wezmą na siebie część kosztów inwestycji.
  • rozwój czystych technologii: Koszt budowy statków zasilanych LNG ze względu na zaawansowane technologie jest od 20 do 25% wyższy niż dla porównywalnych jednostek zasilanych przy pomocy paliw tradycyjnych (HFO - paliwa ciężkie, MDO - olej żeglugowy typu Diesel) również z uwzględnieniem płuczki (scrubber). Celem działań w projekcie będzie upowszechnienie tych technologii na inne rodzaje transportu np. drogowego, kolejowego, co pomoże zmniejszyć koszt zastosowanych elementów poprzez zwiększenie ich produkcji.
  • szkolenie personelu: Należy zadbać o akceptację społeczną dla rozwiązań LNG. Ryzyko zagrożeń związanych z wykorzystaniem LNG jako paliwa można znacząco zmniejszyć poprzez właściwe szkolenia operatorów. W ramach projektu zostanie przedstawiony program szkolenia przeznaczony dla marynarzy, personelu portowego, przedsiębiorstw transportowych itp.
  • zapewnienie trwałości rozwiązań LNG: Istotne jest, że technologie i infrastruktura LNG nie jest związana tylko z metanem zawartym w gazie ziemnym, wydobywanym jako paliwo kopalniane, ale z równym powodzeniem może być wykorzystane w procesie transportu, bunkrowania i spalania LBG (ang. Liquefied Bio Gas – skroplony biometan). Wytwarzanie metanu przy pomocy specjalnej obróbki materii organicznej, w tym odpadów, jest coraz bardziej popularne i w przeciwieństwie do wszystkich paliw kopalnych, których potwierdzone rezerwy skończą się w przeciągu kilkudziesięciu lat, nie jest ograniczone w czasie.

Informacje na temat programu finansowego INTERREG można znaleźć na stronach - Program Regionu Morza Bałtyckiego: www.interreg-baltic.eu

Aktualności (2017):
BSR countries have joined forces in establishing new cooperation platforms

Go LNG and EnviSuM was shipped off to Sweden