Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 59 gości

Zakłady

Wybrane prace wykonane przez IRM w latach 1990 - 2000

 • opracowanie wytycznych projektowych dla morskiego terminalu promowego w Świnoujściu za pomocą metod symulacji komputerowej ruchu statków (1989);
 • opracowanie wytycznych projektowych dla miejskiej przeprawy promowej w Świnoujściu (1992-1996);
 • opracowanie optymalnych parametrów promu Polonia oraz wytyczne do przeprojektowania wejścia do portów Ystad oraz Świnoujście celem przyjęcia promu do eksploatacji (1994);
 • opracowanie wytycznych do zabezpieczenia dna przed niszczącym działaniem strumieni zaśrubowych w celu przyjęcia do eksploatacji promu Polonia na terminalu promów morskich w Świnoujściu (1994);
 • opracowanie optymalnych kształtów wejścia do portów Kołobrzeg i Łeba za pomocą metod symulacji komputerowej ruchu statku (1995);
 • opracowanie warunków wejścia zbiornikowców LPG do portu Darłowo (1996);
 • opracowanie optymalnego ukształtowania głowic falochronu oraz warunków wejścia dużych masowców do portu Gdynia (1997);
 • opracowanie wytycznych do zabezpieczenia dna przed działaniem strumieni zaśrubowych od promu Boomerang cumującego do morskiego terminalu promowego w Świnoujściu (1997);
 • określenie parametrów statków i warunków oraz koniecznych zmian w batymetrii akwenu w okolicy główek wejściowych dla dużych masowców wchodzących do portu Świnoujście, w kolejnych latach statki o długości do 240m i 250m (1995-1997), 260m (2001), 270m i 280m (2003);
 • analiza ryzyka i opracowane wytycznych do wejścia maksymalnych masowców do portu Gdańsk za pomocą metod symulacyjnych  (1998);
 • opracowanie szczegółowej lokalizacji przeładowni amoniaku oraz określanie parametrów obrotnicy w morskim porcie Police (1998);
 • projekt drogi wodnej i portu śródlądowego przeładunku węgla w rejonie elektrowni Dolna Odra na rzece Odrze (1998);
 • szczegółowe wytyczne modernizacji odcinka od główek wejściowych w Świnoujściu do 18km toru wodnego Świnoujście-Szczecin dla dużych statków z uwzględnieniem nowego wejścia do Kanału Piastowskiego oraz analizę efektywności ekonomicznej inwestycji (1999);
 • optymalizacja parametrów obrotnicy i analiza nawigacyjna terminalu przeładunku paliw płynnych w Porta Petrol w Świnoujściu (2000);

Wybrane prace wykonane przez IRM w latach 2001 - 2010

 • "Analiza możliwości rozwiązań budowy terminalu LNG w Świnoujściu". Praca naukowo-badawcza zlecona przez  POLIMEX - NAFTOREMONT S.A. WSM  Szczecin 2001 .
 • "Analiza możliwości rozwiązań budowy terminalu LNG na Pomorzu Zachodnim". Podsumowanie prac naukowo-badawczych zlecone przez POLIMEX-NAFTOREMONT S.A., przedstawiciela Konsorcjum Budowy Terminalu LNG. WSM Szczecin 2001 .
 • "Analiza nawigacyjna przebudowy wejścia do portu Kołobrzeg - I etap przebudowy". Praca naukowo-badawcza zlecona przez BPBM BIMOR oraz urząd Morski w Słupsku. WSM Szczecin 2001.
 • "Analiza nawigacyjna dla inwestycji: remonty (naprawa) dalb cumowniczo-postojowych przystani CPN-2 na terenie bazy magazynowej nr 94 w Świnoujściu dla przywrócenia cumowania statków do 23.000 DWT". Praca naukowo-badawcza zlecona przez BPBM BIMOR w Szczecinie. WSM Szczecin 2001 .
 • "Analiza nawigacyjna eksploatacji morskich barek typu "Eide Barge 20" w porcie Świnoujście (Basen Atlantycki)". Praca naukowo-badawcza zlecona przez P.B.P. Inwest Sp. z o.o. w Szczecinie . WSM Szczecin 2002.
 • "Analiza nawigacyjna przystani statków pasażerskich zlokalizowanych na molo w Międzyzdrojach (badania symulacyjne)". Praca naukowo-badawcza zlecona przez BPBM BIMOR w Szczecinie dla Urzędu Miasta Międzyzdroje. WSM Szczecin 2002.
 • Analiza oddziaływania żeglugi i rybołówstwa na rurociąg podmorski BALTICPIPE w polskiej strefie morza bałtyckiego opracowana w oparciu o metody szacowania ryzyka (miejsce lądowania rurociągu Pogorzelica). Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia. WSM Szczecin 2002 .
 • “An analysis of shipping and fisheries and fisheries impact on the offshore pipeline BALTICPIPE in the polish zone of the baltic sea based on methods of risk assessment (gas pipeline landing: Pogorzelica)”. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia. WSM Szczecin 2002 .
 • Analiza oddziaływania żeglugi i rybołówstwa na rurociąg podmorski BALTICPIPE w polskiej strefie morza bałtyckiego opracowana w oparciu o metody szacowania ryzyka (miejsce lądowania rurociągu Rogowo). Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia. WSM Szczecin 2002 .
 • “An analysis of shipping and fisheries and fisheries impact on the offeshore pipeline BALTICPIPE in the polish zone of the baltic sea based on methods of risk assessment (gas pipeline landing: Rogowo)”. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia. WSM Szczecin 2002.
 • „Optymalizacja głębokości zagłębienia rurociągu BalticPipe w polskiej strefie morza bałtyckiego (miejsce lądowania Pogorzelica i Rogowo). Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia. WSM Szczecin 2002, .
 • „Optymalizacyjne określenie maksymalnych statków mogących bezpiecznie wchodzić do Portu Handlowego Świnoujście w oparciu o badania symulacyjne. (Określenie możliwości obsługi w Porcie Handlowym Świnoujście statków o długości do 280 m)”. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Port Handlowy Świnoujście. WSM Szczecin 2003.
 • „Określenie parametrów maksymalnych statków mogących bezpiecznie wchodzić do portu morskiego w Policach w różnych warunkach hydrometeorologicznych”. 2003r. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zakłady Chemiczne „Police”,  WSM Szczecin 2003.
 • „Określenie warunków eksploatacji portu węglowego metodami Dolnej Odrze”. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Elektrownię Dolna Odra. WSM Szczecin 2003 .
 • „Określenie metodami symulacyjnymi parametrów toru wodnego Świnoujście-Szczecin na odcinku od 2 do 6 km  z uwzględnieniem warunków eksploatacji nowego nabrzeża na półwyspie Kosa oraz obrotnicy w rejonie północnego cypla półwyspu Mielińskiego – analiza nawigacyjna”. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego  PROJMORS  w Gdańsku. WSM  Szczecin 2003, .
 • Instrukcja eksploatacji stanowisk Nr 2 i Nr 3 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu dla promu m/f Polonia. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Euroafrica i Unity Line. WSM Szczecin 2003 (głowny wykonawca).
 • Opracowanie instrukcji stanowisk promowych Nr 2 i Nr 3 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu dla promów: – o mocy na wałach śruby do 5.000 kW, – o mocy na wałach śruby rzędu 8.000 kW.
 • Praca naukowo-badawcza zlecona przez Euroafrica i Unity Line. WSM Szczecin 2003 (głowny wykonawca).
 • Analiza nawigacyjna torów podejściowych do trzech nowosytuowanych doków Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego  PROJMORS  w Gdańsku. WSM  Szczecin 2004, .
 • Określenie dopuszczalnego zanurzenia statków mogących bezpiecznie wchodzić do portu Świnoujście w różnych warunkach hydrometeorologicznych. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Port Handlowy w Świnoujsciu. WSM  Szczecin 2004, .
 • Aneks: Określenie głębokości dróg podejściowych do Portu Handlowego Świnoujście umożliwiających bezpieczne wejście statków o zanurzeniu do 14 m. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Port Handlowy w Świnoujsciu. WSM  Szczecin 2004, .
 • Określenie minimalnej rezerwy wody pod stępką przy nabrzeżach Portu Handlowego Świnoujście. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Port Handlowy w Świnoujsciu. WSM  Szczecin 2004, .
 • Ocena poziomu bezpieczeństwa manewrowania i postoju gazowców wchodzących do terminalu LPG w porcie Gdynia w wyniku jego rozbudowy – analiza nawigacyjna. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: PETROLINVEST – Gdynia. AM w Szczecinie 2005.
 • Analiza nawigacyjna Portu Rybackiego w Świnoujściu budowanego na terenie Basenu Bosmańskiego. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: REDAN – Biuro Projektowo-Inżynierskie Sp. z o.o. w  Szczecinie. AM w Szczecinie 2005.
 • Analiza porównawcza lokalizacji terminalu LNG na wybrzeżu polskim. Wybór optymalnej lokalizacji przy wykorzystaniu kryteriów stosowanych w inżynierii ruchu morskiego. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: GAZOPROJEKT – Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa, Wrocław. AM w Szczecinie 2005.
 • Ocena nawigacyjna zachowania się statku m/f „Stena Baltica” w związku z kontaktem z falochronem w dniu 30.07.2005. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Urząd Morski w Gdyni. AM w Szczecinie 2005, (współautor).
 • Określenie minimalnej bezpiecznej obsługi holowniczej w portach: Szczecin i Police. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: „Project Żegluga” ze Szczecina. AM w Szczecinie 2005, (współautor).
 • Określenie możliwości i warunków obsługi statków o zanurzeniu do 13,5 m przy nabrzeżu Górników. Aneks do pracy naukowo-badawczej pt. Określenie dopuszczalnego zanurzenia statków mogących bezpiecznie wchodzić do Portu Handlowego w Świnoujściu w różnych warunkach hydrometeorologicznych, zleconej przez Port Handlowy Świnoujście. AM w Szczecinie 2005, .
 • Instrukcja eksploatacji stanowiska Nr 4, 5 i 6 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. Wykonana na zlecenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. AM w Szczecinie 2005, .
 • Postój promu m/f „Wawel” przy stanowisku promowym Nr 5 Bazy Promów Morskich. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: PŻB S.A. z Kołobrzegu. AM w Szczecinie 2005, (współautor).
 • Analiza nawigacyjna torów podejściowych do trzech nowosytuowanych doków Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujsciu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: BPBM „Projmors” z Gdańska. AM w Szczecinie 2005.
 • Korekta łuku toru wodnego Świnoujście-Szczecin na wysokości nabrzeża Nr 87 w Świnoujściu (4,20km – 5,67km). Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Port Handlowy Świnoujście. AM w Szczecinie 2006.
 • Analiza nawigacyjna w zakresie określenia możliwości cumowania maksymalnych promów na stanowisku Nr 6 Bazy Promów morskich w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., AM w Szczecinie 2006, .
 • Koncepcja przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu w aspekcie budowy terminalu LNG. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., AM w Szczecinie 2006.
 • Navigational analysis of entering LNG carriers of capacity 200 000 m3 to Gdańsk and Świnoujście ports at polish coast. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: „ILF Consulting” i PGNiG z Warszawy, AM w Szczecinie 2006.
 • Analiza nawigacyjna w zakresie budowy stanowiska Nr 1 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Przedsiębiorstwo Usług Projektowych „Bimat” ze Szczecina, AM w Szczecinie 2006.
 • Studium wykonalności: Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., AM w Szczecinie 2007.
 • Budowa nabrzeża do przeładunku LNG przy falochronie osłonowym portu zewnętrznego w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., AM w Szczecinie 2007.
 • Budowa miejsca schronienia w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., AM w Szczecinie 2007.
 • Analiza nawigacyjna projektowanego Terminalu Promowego w Gdyni. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskiego Portu Gdynia, AM w Szczecinie 2007.
 • Analiza nawigacyjna bezpieczeństwa cumowania i postoju promu m/f „Baltivia” przy stanowisku promowym Nr 6 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., AM w Szczecinie 2007.
 • Określenie warunków bezpiecznego manewrowania promu m/f „Wolin” w porcie Świnoujście – badania symulacyjne. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Unity Line.                              AM w Szczecinie 2007.
 • Określenie warunków bezpiecznego manewrowania promu m/f „Wolin” w porcie Trelleborg – badania symulacyjne. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Unity Line.                              AM w Szczecinie 2007.
 • Określenie warunków bezpiecznego cumowania promu m/f „Wolin” przy stanowisku Nr 3 Terminalu Promowego w Świnoujściu oraz stanowisku Nr FL 2  w Trelleborgu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Unity Line. AM w Szczecinie 2007.
 • Analiza nawigacyjna cumowania i postoju promów o długości 190m przy stanowiskach promowych Nr 2 i 3 Terminalu Promowego w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., AM w Szczecinie 2007.
 • Computer simulation for port design and safe manoeuvring of ship. Stage 1. Simulation researches of m/f Wolin (conducted by means of PC Ship Manoeuvring Simulator). Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Port Ystad., AM w Szczecinie 2008.
 • Computer simulation for port design and safe manoeuvging of ship. Analysis of ferry market. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Port Ystad., AM w Szczecinie 2008.
 • Computer simulation for port design and safe manoeuvring of ship. Stage 2. Simulation researches of m/f Piast (conducted by means of PC Ship Manoeuvring Simulator and Full Mission Simulator). Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Port Ystad., AM w Szczecinie 2008.
 • Determination of safe manoeuvring conditions in Ystad harbour for m/f Skania. Drawing up simulator based manoeuvring course program for Masters. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Port Ystad., AM w Szczecinie 2008.
 • Analiza nawigacyjna możliwości wejścia do Gdańskiej Stoczni Remontowej statków w trakcie budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą na Trasie Sucharskiego do Gdańska. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Gdańską Stocznię Remontową, AM w Szczecinie 2008.
 • Analiza nawigacyjna projektowanego stanowiska Ro-Ro przy Nabrzeżu Rumuńskim w Gdyni. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Sp. z o.o. Redan w Szczecinie, AM w Szczecinie 2008.
 • Analiza nawigacyjna wejścia do portu Kołobrzeg – określenie warunków eksploatacji portu po jego przebudowie przy wykorzystaniu metody symulacyjnej. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Urząd Morski w Słupsku, AM w Szczecinie 2008.
 • Analiza nawigacyjna stanowiska prób na uwięzi dla statków do 15.000 DWT, zlokalizowanego na terenie Szczecińskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA”, przy Nabrzeżu Wrocławskim. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Szczecińską Stocznię Remontową Gryfia, AM w Szczecinie 2008.
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Projmors w Gdańsku, AM w Szczecinie 2008.
 • Analiza nawigacyjna portu zewnętrznego w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza wykonana dla Urzędu Morskiego w Szczecinie na zlecenie BPBM Projmors w Gdańsku, AM w Szczecinie 2008.
 • Korekta parametrów obrotnicy w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Załącznik do: Analiza nawigacyjna portu zewnętrznego w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Urząd Morski w Szczecinie, AM w Szczecinie 2008.
 • Analiza nawigacyjna budowy stanowiska rozładunkowego LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, AM w Szczecinie 2008.
 • Analiza nawigacyjna rozbudowy stanowiska Nr 6 Terminalu Promowego w Świnoujściu - badania symulacyjne. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, AM w Szczecinie 2008.
 • Określenie warunków bezpiecznego manewrowania nowobudowanego promu o długości Lc=207m w porcie Świnoujście - badania symulacyjne. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Sp. z o.o. Unity Line w Szczecinie, AM w Szczecinie 2008.
 • Określenie docelowych bezpiecznych parametrów toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, AM w Szczecinie 2008.
 • Instrukcja eksploatacji stanowiska Nr 6 Terminalu Promowego w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, AM w Szczecinie 2008.
 • Analiza możliwości lokalizacji stanowisk promowych w Basenie Bałtyckim w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Euroafrica i Unity Line, AM w Szczecinie 2009.
 • Analiza nawigacyjna dotycząca modernizacji Toru Wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia. Praca naukowo-badawcza zlecona przez BIMOR, inwestor UM Szczecin, AM w Szczecinie 2009.
 • Instrukcja eksploatacji stanowisk Nr 2 i Nr 3 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu dla: promu m/f „Polonia” o mocy na wałach śruby rzędu 8000 kW; promów o mocy na wałach śruby do 5000 kW. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Urząd Morski w Szczecinie, AM w Szczecinie 2009.
 • Studium docelowej koncepcji rozwoju Portu Handlowego w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., AM w Szczecinie 2009.
 • Analiza nawigacyjna budowy stanowiska Nr 1 Terminalu Promowego w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, AM w Szczecinie 2010.
 • Ilościowa analiza ryzyka morskiej części lokalizacji terminalu LNG w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. AM w Szczecinie 2010.
 • Analiza nawigacyjna dotycząca przystosowania nabrzeża Mijanka w Policach do obsługi statków o nośności 24.000 DWT. Praca naukowo-badawcza zlecona przez BPBM BIMOR. AM w Szczecinie 2010.
 • Określenie minimalnych głębokości podejściowych torów wodnych do portu Świnoujście zapewniających bezpieczną żeglugę planowanych do eksploatacji statków. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Ministerstwo Infrastruktury. AM w Szczecinie 2010.
 • Docelowe parametry toru podejściowego do portu w Świnoujściu w aspekcie rozwoju tego portu ze szczególnym uwzględnieniem statków kontenerowych. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. AM w Szczecinie 2010.