Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 44 gości

Zakłady

EfficienSea - Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea - Wydajny, bezpieczny i zrównoważony transport na morzu
Program Transnarodowej Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Baltic Sea Region Programme 2007-2013
Projekt współfinansowany z Programu BSR 2007-2013, Projekt strategiczny i flagowy w programie
Budżet Projektu: 8 milionów euro
Okres realizacji: 2009-2012 z możliwością przedłużenia
Partnerzy: 16 partnerów z Polski, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Estonii
Partner wiodący: Danish Maritime Safety Administration
Cel Projektu: Celem projektu jest poprawa stanu środowiska Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Projekt obejmuje zagadnienia związane z zapewnieniem wydajnego i bezpiecznego, a tym samym, zrównoważonego transportu na Morzu Bałtyckim (m.in. edukację, planowanie przestrzenne, elektroniczną nawigację morską, analizę ryzyka i oceny zagrożeń, dynamiczne zarządzanie kryzysem).