Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 38 gości

Zakłady

Zespół Inżynierii Ruchu Morskiego w Akademii Morskiej w Szczecinie realizuje projekt rozwojowy pt. Opracowanie prototypu i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem transportu morskiego w Polsce. Projekt jest finansowany przez MNISW (nr O R00 0097 11)

Celem projektu jest budowa i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem transportu morskiego na polskich wodach południowego Bałtyku. 

System ma za zadanie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żeglugi na południowym Bałtyku poprzez efektywne zarządzanie bezpieczeństwem transportu morskiego polegającym na cyklicznym procesie szacowania poziomu bezpieczeństwa, porównanie go z poziomem akceptowalnym oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań technicznych i
regulacji prawnych skutkujących podniesieniem poziomu bezpieczeństwa. Miejscem wdrożenia systemu będą jednostki administracji morskiej różnego szczebla (Ministerstwo Infrastruktury, Urzędy Morskie) oraz Zarządy Portów Morskich. System będzie podzielony na dwa podsystemy (podsystem zarządzania ryzykiem na akwenach otwartych i ograniczonych południowego Bałtyku). Zbudowany w ramach projektu funkcjonalny prototyp systemu zaimplementowany w organach administracji morskiej będzie składał się z urządzeń rzeczywistych (standardowe domeny komputerowe) oraz zbudowanego w projekcie oprogramowania.

Prace badawcze w tematyce projektu wykonywane są przez Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie od 2000 roku. W ramach tych prac powstało szereg modeli i metod dotyczących szacowania ryzyka nawigacyjnego na akwenach otwartych i ograniczonych. Prace te nie zakończyły się jednak wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żeglugi. Obecny stan badań w tej dziedzinie umożliwia budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem transportu morskiego na akwenach południowego Bałtyku.

 

{gallery}disaster{/gallery}