Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 33 gości

Zakłady

Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

Organizacja i pracownicy zakładu

Wykłady / Lectures
Urządzenia Nawigacyjne / Aids to Navigation

Laboratorium Podstawowych Urządzeń Nawigacyjnych (Elektronawigacja)

Przedmioty realizowane: Urządzania Nawigacyjne I

Lata studiów:
I rok (I semestr)

Laboratorium Radionawigacji (GPS)

Przedmioty realizowane: Urządzania Nawigacyjne

Laboratorium Radiolokacji (Radary)

Przedmioty realizowane: Urządzania Nawigacyjne

Lata studiów: II rok - 4-ty semestr

Sala: 311, 312, 313