Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 42 gości

Zakłady

Centrum Rybołówstwa Bałtyckiego

 tel: (091) 48 09 388

Centrum powołane do realizacji projektu: Operacja „Badania eksperymentalne nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów
przy połowach dorsza bałtyckiego”

Umowa nr: 00007-61720-OR1600007/12

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Oś priorytetowa 3 – Środki służące wspólnemu interesowi
Środek 3.1 – Działania wspólne
okres realizacji: sierpień 2012 – maj 2015
budżet 5.880.140,95 zł

Kierownik Projektu dr hab inż. Piotr Nowakowski prof. AM.  

Tematyka realizowanych przedmiotów:
wiedza okrętowa,
wspólna polityka rybacka,
ochrona środowiska,
rybackie zasoby morza,
zabezpieczenie surowca rybnego,
biologia rybacka, praktyka sieciarska,
narzędzia i technika połowu,
taktyka połowów i ichtiolokacja.