Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 266 gości

Zakłady

Oferta ekspertyz sądowych i prawnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu morskiego obejmuje:

  • Opinie eksperckie dotyczące awarii i i wypadków w transporcie morskim;
  • Opinie dotyczące niezawodności urządzeń i  systemów nawigacyjnych;
  • Ekspertyzy z zakresu prawa morskiego międzynarodowego;

Nasze doświadczenia obejmują opinie prawne dla Izb Morskich w Polsce oraz Sądu Rejonowego w Hamburgu (Bundesverwaltungsgericht)