Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 106 gości

Zakłady

Już na początku przyszłego roku wydana zostanie kolejna publikacja o tematyce morskiej, napisana pod redakcją prof. dra hab. inż. kpt. żw. Stanisława Gucmy, zatytułowana „Inżynieria Ruchu Morskiego - Wytyczne do projektowania morskich dróg wodnych i portów oraz warunków ich bezpiecznej eksploatacji

Opisana w książce metodologia i metody projektowania różnego rodzaju dróg wodnych ich systemów oraz promów morskich zostały opracowane w oparciu o odpowiednie rozwiązania stosowane w inżynierii ruchu morskiego. Metody te bazują na modelach deterministycznych i probalistycznych procesu ruchu statków, modelowaniu matematycznym i symulacji komputerowej ruchu statków na morskich drogach wodnych.

Książka obejmuje swoim zakresem wytyczne do projektowania morskich dróg wodnych, portów, warunków ich bezpiecznej eksploatacji oraz promów morskich. Poszczególne rozdziały książki prezentują takie zagadnienia jak:

  • metodologię projektowania różnego rodzaju morskich dróg wodnych sprowadzoną do algorytmu postępowania w procesie projektowania;
  • metody wymiarowania morskich dróg wodnych w płaszczyźnie poziomej i pionowej w tym metody optymalizacji ich parametrów;
  • metody określania bezpiecznych warunków eksploatacji statków na różnego rodzaju drogach wodnych oraz metody optymalizacji parametrów promów morskich;
  • wytyczne do określania przepustowości dróg wodnych oraz projektowania systemów nawigacyjnych;
  • formalną analizę ryzyka na morskich drogach wodnych i w portach.
Poszczególne metody przedstawiono w postaci wytycznych umożliwiających ich praktyczne zastosowanie, które poparto przykładami wdrożeń. Zaprezentowano specjalnie opracowane praktyczne metody i wytyczne przeprowadzania formalnej analizy ryzyka różnego rodzaju manewrów statków na morskich drogach wodnych i w portach. W celach poglądowych zestawiono i porównano empiryczne metody wymiarowania torów wodnych opracowane na świecie.

Książka przeznaczona jest dla:

  • pracowników naukowych zajmujących się problematyką inżynierii ruchu morskiego, nawigacji, budownictwa morskiego;
  • projektantów dróg wodnych i portów;
  • specjalistów z zakresu eksploatacji dróg wodnych i portów;
  • specjalistów z zakresu eksploatacji statków, w tym kapitanów i pilotów morskich;
a także dla studentów studiujących na kierunkach morskich w specjalnościach: inżynieria ruchu morskiego, nawigacja morska, budownictwo wodne.


Sponsorem wydania publikacji jest PGE GiEK S.A., za co autor wyraża podziękowanie.
logo PGE GiEK SA pion RGB
Podczas seminarium naukowego IIRM, Marko Perkovič przedstawił bardzo ciekawą prezentację na temat: Study on the Port and Waterway Safety Assessment and Ship Handling Challenges When Vessels are Outgrowing Ports.
Prezentację można pobrać tutaj.

Tematyka prac dyplomowych realizowana w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego 
TEMATY PDF

W dniu 10.04.2013 w Karlskronie (Szwecja) odbyło się kolejne spotkanie Bałtyckiego Parku Naukowo-Technologicznego (BMSP). Spotkanie oraz konferencja miały miejsce w Politechnice Karlskrony (BTH). Park zrzesza instytucje i firmy z rejonu całego Bałtyku a jego głównym zadaniem jest wymiana myśli naukowej oraz technologii w ramach naszego rejonu. Nasza Akademia jest partnerem BMSP od początku jego istnienia. W spotkaniu udział wzięło ok. 120 osób z 7 na 9 krajów położonych nad Bałtykiem oraz Norwegii.  Akademię Morską w Szczecinie reprezentował dr inż. Maciej Gucma (wystąpienie pt. When the worst happens – the accident and salvage operation of Costa Concordia).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało warsztaty poświęcone europejskiemu programowi globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa Copernicus (GMES). Warsztaty odbyły się w dniu 28 lutego br.  Współorganizatorem szkoleń jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). W warsztatach wzięli udział przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora kosmicznego, instytucji naukowych i naukowo-badawczych oraz administracji, zajmujących się tematyką obserwacji Ziemi. W programie uwzględniono m.in. kwestie związane z finansowaniem programu, przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i poszukiwaniem partnerów. Akademię Morską repreznetowali dr inż. Maciej Gucma, oraz mgr inż. Rafał Gralak. 
Z nieukrywaną przyjemnością informujemy iż dn. 28.01.2013 Zespół IRM w uznaniu wysokich standardów i wartości naukowych otrzymał certyfikacje Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) w zakresie produkcji danych kartograficznych w formacie ENC (Electronic Navigation Chart) umożliwiających generowanie komórek S-63.
Zastosowania metod szybkiego wytwarzania opartych na stereolitografii oraz innych technikach 3D a mających swe korzenie w technikach w komputerowego wytwarzania 3D (CAM) są tak szerokie że nie sposób obecnie znaleźć gałęzi przemysłu w których by one nie miały zastosowania.
W dniach 4-6.12.2012 przedstawiciele naszej uczelni uczestniczyli w wizycie technicznej w spotkaniu Baltic Maritime Science Park w Kalmarze w Szwecji. W ramach inicjatywy BMSP pracownicy AM zaprezentowali ofertę zespołów naukowych związanych z inicjatywami w rejonie Morza Bałtyckiego.  Akademia Morska w Kalmarze jest partenrską jednostaką AM w Szczecinie (współpracowaliśmy m.in. w ramach projektów Baltic Master I i II)

Współpraca z 7Cs

Instytut Inżynierii Morskiej podpisał umowę o współpracy z niemiecką firmą 7Cs która jest wiodącym producentem oprogramowania hydrograficznego i kartograficznego przeznaczonego do celów profesjonalnych.

Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego współpracuje z firma NAVICO - największym dostawcą rozwiazań komercyjnych w zakresie nawigacji morskiej, komunikacji oraz dziedzin pokrewnych. IIRM został akredytowanym przez Navico ośrodkiem rozwijającym software dla radarów FMCW typu 3G 4G.