Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 52 gości

Zakłady

Podczas seminarium naukowego IIRM, Marko Perkovič przedstawił bardzo ciekawą prezentację na temat: Study on the Port and Waterway Safety Assessment and Ship Handling Challenges When Vessels are Outgrowing Ports.
Prezentację można pobrać tutaj.

Tematyka prac dyplomowych realizowana w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego 
TEMATY PDF

W dniu 10.04.2013 w Karlskronie (Szwecja) odbyło się kolejne spotkanie Bałtyckiego Parku Naukowo-Technologicznego (BMSP). Spotkanie oraz konferencja miały miejsce w Politechnice Karlskrony (BTH). Park zrzesza instytucje i firmy z rejonu całego Bałtyku a jego głównym zadaniem jest wymiana myśli naukowej oraz technologii w ramach naszego rejonu. Nasza Akademia jest partnerem BMSP od początku jego istnienia. W spotkaniu udział wzięło ok. 120 osób z 7 na 9 krajów położonych nad Bałtykiem oraz Norwegii.  Akademię Morską w Szczecinie reprezentował dr inż. Maciej Gucma (wystąpienie pt. When the worst happens – the accident and salvage operation of Costa Concordia).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało warsztaty poświęcone europejskiemu programowi globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa Copernicus (GMES). Warsztaty odbyły się w dniu 28 lutego br.  Współorganizatorem szkoleń jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). W warsztatach wzięli udział przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora kosmicznego, instytucji naukowych i naukowo-badawczych oraz administracji, zajmujących się tematyką obserwacji Ziemi. W programie uwzględniono m.in. kwestie związane z finansowaniem programu, przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i poszukiwaniem partnerów. Akademię Morską repreznetowali dr inż. Maciej Gucma, oraz mgr inż. Rafał Gralak. 
Z nieukrywaną przyjemnością informujemy iż dn. 28.01.2013 Zespół IRM w uznaniu wysokich standardów i wartości naukowych otrzymał certyfikacje Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) w zakresie produkcji danych kartograficznych w formacie ENC (Electronic Navigation Chart) umożliwiających generowanie komórek S-63.
Zastosowania metod szybkiego wytwarzania opartych na stereolitografii oraz innych technikach 3D a mających swe korzenie w technikach w komputerowego wytwarzania 3D (CAM) są tak szerokie że nie sposób obecnie znaleźć gałęzi przemysłu w których by one nie miały zastosowania.
W dniach 4-6.12.2012 przedstawiciele naszej uczelni uczestniczyli w wizycie technicznej w spotkaniu Baltic Maritime Science Park w Kalmarze w Szwecji. W ramach inicjatywy BMSP pracownicy AM zaprezentowali ofertę zespołów naukowych związanych z inicjatywami w rejonie Morza Bałtyckiego.  Akademia Morska w Kalmarze jest partenrską jednostaką AM w Szczecinie (współpracowaliśmy m.in. w ramach projektów Baltic Master I i II)

Współpraca z 7Cs

Instytut Inżynierii Morskiej podpisał umowę o współpracy z niemiecką firmą 7Cs która jest wiodącym producentem oprogramowania hydrograficznego i kartograficznego przeznaczonego do celów profesjonalnych.

Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego współpracuje z firma NAVICO - największym dostawcą rozwiazań komercyjnych w zakresie nawigacji morskiej, komunikacji oraz dziedzin pokrewnych. IIRM został akredytowanym przez Navico ośrodkiem rozwijającym software dla radarów FMCW typu 3G 4G.
W ramach Progrmu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, Akademia Morska (Wydział Nawigacyjny - IIRM) realizuje projekt Marine Competence, Technology and Knowledge Transfer for LNG (Liquid Natural Gas) in the South Baltic Sea Region (MARTECH) w partnerstwie z ośrodkami z rejonu. Celem projektu jest transfer wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii związanych z LNG. Obecnie prace trwają nad identyfikacją technologii oraz opracowywaniem strategii. Kierownikiem projektu w AM jest dr inż. Stefan Jankowski 

Czas trwania: 01.01.2012 – 31.12.2014
Budżet: 1 377 914.35 EUR

Strona WWW: http://www.golng.eu