Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 51 gości

Zakłady

Projekt Baltic Master II Interreg IV C 2009-2012

Morze Bałtyckie posiada unikatowy ekosystem, szczególnie wrażliwy ze względu na powolną wymianę wód, co oznacza, iż te same wody pozostają w obrębie Bałtyku przez okres do 30 lat. Jednocześnie, oddziaływanie człowieka na morze i obszary przybrzeżne jest coraz większe. Różne formy aktywności na Bałtyku muszą współistnieć ze sobą w możliwe zrównoważony sposób np.: turystyka, transport, rybołówstwo, energetyka i farmy wiatrowe. Należy przy tym pamiętać, iż negatywne konsekwencje tej działalności, jak chociażby koszty potencjalnego rozlewu olejowego lub innego skażenia mającego źródło w transporcie morskim, będą ponoszone przede wszystkim przez regiony przybrzeżne i społeczności lokalne.

Transport drogą morską jest często postrzegany jako przyjazna środowisku alternatywa dla ruchu drogowego. Równocześnie jednak transport morski może zagrażać środowisku Morza Bałtyckiego, a tym samym jakości życia mieszkańców regionów nadmorskich. Niezbędne jest zatem wprowadzenie w życie norm i mierników mających na celu przeciwdziałanie wypadkom i skażeniom olejowym oraz podjęcie skutecznych działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń środowiska. Istotne przy tym jest, aby wszelkie te działania były ustalane i realizowane we wszystkich krajach nadbałtyckich, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Baltic Master II to kluczowy projekt wymieniony w Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego skupiający wszystkie kraje regionu. Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa morskiego poprzez zintegrowanie lokalnej i regionalnej strategii rozwoju ze współpracą przygraniczną. Dotyczy to poprawy stanu gotowości na lądzie w przypadku wystąpienia rozlewów olejowych i działań prewencyjnych mających chronić środowisko przed negatywnymi skutkami transportu morskiego.

Prace w projekcie Baltic Master II rozpoczęły się w 2008 roku jako kontynuacja uznanego projektu Baltic Master. Projekt skupia 48 partnerów ze wszystkich krajów regionu Bałtyku i reprezentujących zarówno władze lokalne, regionalne i krajowe, jak i instytuty naukowe i organizacje Pan-Bałtyckie.