Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 213 gości

Zakłady

Prezentujemy najnowsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem nawigacji morskiej

Ocena bezpieczeństwa nawigacji w systemach inżynierii ruchu morskiego to:

1) budowa systemu miar oceny bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograniczonych stosowanych do wyboru wariantu rozwiązań systemów inżynierii ruchu morskiego. Systemy miar bezpieczeństwa nawigacji zależą od typów drogi wodnej i wykonywania na niej manewrów. Do podstawowych miar bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograniczonych należą:

• ryzyko nawigacyjne,
• szerokość pasa ruchu liczona na określonym poziomie istotności,
• energia kinetyczna pierwszego kontaktu statku z budowlą hydrotechniczną,
• prędkość strumieni zaśrubowych przy dnie i na ściankach budowli hydro-technicznych,
• rozkład ilości awarii na badanym odcinku drogi wodnej,
• czas wykonywanego manewru,

2) poszukiwanie uniwersalnych i ekonomicznych metod szacowania bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograniczonych,
3) szacowanie ryzyka nawigacyjnego w systemach inżynierii ruchu morskiego Modele ryzyka nawigacyjnego są zależne od typu akwenu i wykonywanego tam manewru,
4) określenie bezpiecznych warunków żeglugi w systemach inżynierii ruchu morskiego,
5) budowa modeli kryteriów bezpieczeństwa nawigacji.

(na podstawie Inżynieria Ruchu Morskiego - S. Gucma 2001)