Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 34 gości

Zakłady

Wykłady
Urządzenia Nawigacyjne / Navigational Equipment

 


PODSTAWOWE URZĄDZENIA NAWIGACYJNE / BASIC NAVIGATIONAL SYSTEMS


Physical phenomena used for direction determination in compasses / Construction and principle of operation of gyrocompasses
Construction, principle of operation and handling of autopilots
Ship's speed measurement - construction and principle of operation of logs
Depth measurement - construction and principle of operation of echosounders
Inertial navigation systems
Systems and equipment of dynamic positioning
Classification society requirements for navigational equipment
Voyage Data Recorders
Time standards and time scales in radio navigation systems


Zjawiska fizyczne wykorzystywane do wyznaczania kierunku w kompasach / Budowa i zasada działania żyrokompasów
Budowa, zasada działania i obsługa autopilotów
Pomiar prędkości statku - budowa i zasada działania logów
Pomiar głębokości - budowa i zasada działania echosond
Urządzenia nawigacji inercyjnej, zasady działania, główne zastosowania / Układy odniesienia pozycji
Systemy i urządzenia dynamicznego pozycjonowania część 1
Systemy i urządzenia dynamicznego pozycjonowania część 2
Wymagania stawiane przez instytucje klasyfikacyjne odnośnie urządzeń nawigacyjnych / VDR
Wzorce i skale czasu w systemach radionawigacyjnych


RADIONAWIGACJAGPS Global Positioning System - budowa systemu
Naziemne systemy nawigacyjne
Linie pozycyjne w nawigacji technicznej
Skale czasu i układy odniesienia
Systemy satelitarne wykorzystywane w nawigacji
Sztuczny satelita Ziemi - ruch w polu grawitacyjnym


Gps - pozycja
Gps - błędy
DGPS
Systemy przyszłościowe
AIS
Radionamiary
Loran C


VDR - Voyage Data Recorder
LRIT - Long-Range Identification and Tracking system
System nasłuchu

RADIOLOKACJA


Wyklad 0 
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6Lecture 0
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6