Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 21 gości

Zakłady

Już na początku przyszłego roku wydana zostanie kolejna publikacja o tematyce morskiej, napisana pod redakcją prof. dra hab. inż. kpt. żw. Stanisława Gucmy, zatytułowana „Inżynieria Ruchu Morskiego - Wytyczne do projektowania morskich dróg wodnych i portów oraz warunków ich bezpiecznej eksploatacji

Opisana w książce metodologia i metody projektowania różnego rodzaju dróg wodnych ich systemów oraz promów morskich zostały opracowane w oparciu o odpowiednie rozwiązania stosowane w inżynierii ruchu morskiego. Metody te bazują na modelach deterministycznych i probalistycznych procesu ruchu statków, modelowaniu matematycznym i symulacji komputerowej ruchu statków na morskich drogach wodnych.

Książka obejmuje swoim zakresem wytyczne do projektowania morskich dróg wodnych, portów, warunków ich bezpiecznej eksploatacji oraz promów morskich. Poszczególne rozdziały książki prezentują takie zagadnienia jak:

  • metodologię projektowania różnego rodzaju morskich dróg wodnych sprowadzoną do algorytmu postępowania w procesie projektowania;
  • metody wymiarowania morskich dróg wodnych w płaszczyźnie poziomej i pionowej w tym metody optymalizacji ich parametrów;
  • metody określania bezpiecznych warunków eksploatacji statków na różnego rodzaju drogach wodnych oraz metody optymalizacji parametrów promów morskich;
  • wytyczne do określania przepustowości dróg wodnych oraz projektowania systemów nawigacyjnych;
  • formalną analizę ryzyka na morskich drogach wodnych i w portach.
Poszczególne metody przedstawiono w postaci wytycznych umożliwiających ich praktyczne zastosowanie, które poparto przykładami wdrożeń. Zaprezentowano specjalnie opracowane praktyczne metody i wytyczne przeprowadzania formalnej analizy ryzyka różnego rodzaju manewrów statków na morskich drogach wodnych i w portach. W celach poglądowych zestawiono i porównano empiryczne metody wymiarowania torów wodnych opracowane na świecie.

Książka przeznaczona jest dla:

  • pracowników naukowych zajmujących się problematyką inżynierii ruchu morskiego, nawigacji, budownictwa morskiego;
  • projektantów dróg wodnych i portów;
  • specjalistów z zakresu eksploatacji dróg wodnych i portów;
  • specjalistów z zakresu eksploatacji statków, w tym kapitanów i pilotów morskich;
a także dla studentów studiujących na kierunkach morskich w specjalnościach: inżynieria ruchu morskiego, nawigacja morska, budownictwo wodne.


Sponsorem wydania publikacji jest PGE GiEK S.A., za co autor wyraża podziękowanie.
logo PGE GiEK SA pion RGB