Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 35 gości

Zakłady

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
zawiadamiają
o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Marcina Przywartego

pt.: „Stochastyczny model oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach otwartych” 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 23 maja 2012 roku o godzinie 12.00 w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2.

Promotor:

dr hab. inż. Lucjan Gucma, prof. nadzw. AM
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab. inż. Andrzej Klewski, prof. nadzw. AM
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie