Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 60 gości

Zakłady

Informujemy że  RADA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE w dniu 16.03.2011 nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografii pani mgr inż. Marcie Schoeneich po wysłuchaniu PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ p.t. „Metoda probabilistyczna określania bezpiecznej rezerwy wody pod stępką w procesie decyzyjnym wprowadzania statku do portu”. Rozprawa jest kontynuacją zainteresowań naszej Koleżanki oraz znacznym osiągnięciem w ramach Wydziału Nawigacyjnego. GRATULUJEMY!!!

Zapraszamy do testowania bazy danych artykułów naukowych opublikowanych w IRM. Baza potrafi wygenerować pliki które potem można bezpośrednio użyć w cytowaniu w edytorze Word 2007/10, LaTeX czy OpenOffce.

Baza wykorzystuje standard BibTEX i oprócz cytowań będzie w przyszłości zawierać pełnotekstowe źródła. Zapraszamy do testowania Bazy Danych. Baza dostępna jest także w menu z lewej strony pod linkiem Sci-Pub.

W ramch projektu Clean Baltic Sea Shipping (Turn of Tide in the Use of Fuels in Shipping in the Baltic Sea) zorganizowano spotkanie w Norwegii w dniach 10-11.03.2011. Polskę reprezentowała liczna grupa specjalistów (z Ministerstwa Infrastruktury, AM Gdynia i AM Szczecin). Spotkanie miało na celu przedstawienie koncepcji rozwoju płynnego skroplonego gazu ziemnego w napędach okrętowych.

Uczelnia partnerska AM Uniwersytet w Ljublianie organizuje konferencję na którą serdecznie zapraszamy:

14th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON TRANSPORT SCIENCE
ICTS 2011

MARITIME, TRANSPORT and LOGISTICS SCIENCE

27th May 2011
Grand Hotel Metropol
Portoroz, Slovenia

 

Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego informuje, że we wtorek 22.02.2011 o godz. 11.30 w Sali 407 odbędzie się seminarium naukowe pt. „ Marine Simulators- navigation and engineering – ECA Sindel” prezentowane przez Guido Zane - specjalistę ds. symulacji ECA. Serdecznie Zapraszamy.

Wydział Nawigacyjny AM organizuje kurs SEP - Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV. Kurs jest kierowany do pracowników naukowych oraz technicznych mających doczynienia w pracy z urządzeniami elektrycznymi. Kurs kończy się egzaminem SEP E 1kV i jest prowadzony przez akredytowanych przy SEP Szczecin wykładowców.  Początek kursu 22.02.2011. W przyszłości takie kursy planujemy zorganizować także dla wybranych grup studenckich.

 

 

Za: MNISW.gov.pl

Informujemy, że od dnia 1 października 2010 r. przestały obowiązywać dotychczasowe zasady oceny czasopism naukowych. Nie funkcjonują również Zespoły do oceny czasopism naukowych – były one powołane były przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres od dnia 28 czerwca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. 

Ocena czasopism dokonywana była na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych, a ta została zakończona. Zgodnie z przepisami obowiązującej od dnia 1 października 2010 r. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), kompleksowej oceny jednostek naukowych dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wśród podstawowych kryteriów tej oceny (art. 42 ust. 5 ww. ustawy) wymienia się publikacje autorstwa pracowników jednostki naukowej w renomowanych wydawnictwach oraz monografie naukowe.

Obecnie oczekujemy na opracowanie przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych szczegółowych parametrów i kryteriów oceny jednostek. Na tej podstawie Minister określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w tym szczegółowe parametry i kryteria oceny jednostek naukowych, sposób przeprowadzania kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek, sposób dokumentowania wyników oceny. Dopiero wówczas znane będą także zasady i tryb oceny czasopism naukowych.

W dniach 27-28.01.2011 ramach projektu MARSIC (Enhancing MARitime Security and safety through Information sharing and Capacity building) odbyło się pierwsze spotkanie  komitetu sterującego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Francji w Paryżu. Projekt zrzesza grupę ekspertów z zakresu bezpieczeństwa morskiego z Francji, Włoch, Niemiec, Słowenii, Polski i Szwecji. AM reprezentował dr inż. Maciej Gucma. Celem projektu jest wzmacnianie polityki bezpieczeństwa morskiego w rejonie Zatoki Adeńskiej. Projekt jest sterowany przez Komisję Europejską w ramach EC Instrument for Stability (REGULATION No 1717/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 November 2006 and the MARSIC contract Ref. EUROPEAID/ IfS/2010/246-805). Jednym z partnerów wspierających działanie w Zatoce Adeńskiej, na rzecz zwalczania terroryzmu, jest oprócz KE Międzynarodowa Organizacja Morska IMO, która zainicjowała w 2009 tzw DCoC (Djibouti Code of Conduct) bezpośrednio związany z projektem MARSIC. Udział AM w ramch projektu przewiduje wsparcie merytoryczne w prowadzonych szkoleniach w Dżibuti i Jemenie. Strona projektu i nowości dostępne są tu: EDUMAR, WWW.

W dniu 14.02 odbyło się seminarium techniczne poświęcone rozwiązaniom optycznym stosownym w badaniach HCI nad morskimi interfejsami map elektronicznych i systemów nawigacyjnych. Seminarium miało na celu przybliżenie metodologi badań nad użytecznością w zastosowaniach morskich  szczególności zaś zapoznanie się ze sprzętem użytym do śledzenia wzroku użytkownika - tzw. head/eye tracking. System taki zostanie użyty do oceny interfejsu nowo powstającego systemu dockingowego dla statków LNG i promów morskich.  W seminarium wzięło udział grono naukowców z Akademii Morskiej w Szczecinie (przedstawiciel M. Gucma) oraz Politechniki Warszawskiej.

W dniach od 26-28.10 odbyła się konferencja Marine tech Summit w Dalian - Chiny w której uczestniczyli prof. L. Gucma oraz dr M. Gucma. Konferencja był poświęcona technicznym oraz środowiskowym aspektom żeglugi morskiej i była zorganizowana przez BIT Life Science. Artykuły z konferencji są dostępne w bibliotece AM. Oprócz uczestnictwa w obradach konferencyjnych zawiązano współpracę z Uniwersytetem Morskim w Dalian. więcej na stronie WWW